Geboorte van Johannes De Doper

Johannes de Doper is een figuur die ons oproept
om niet op eigen kracht te leven.
Geroepen worden als voorloper,
is een bescheiden maar belangrijke opdracht:
roepen om aandacht voor en vertrouwen
in de woorden van Jezus.
"Hij (Jezus) moet groter worden en ik kleiner"
zegt Johannes.
Onze eigen opdracht kan best van uit die kleinheid
volbracht worden.
We hoeven alleen maar naar Jezus te verwijzen,
naar zijn blijde boodschap van vrede en liefde.
Hij doet al de rest.