Moederschap... in het spoor van Maria

In de Duitse stad Darmstadt is er een protestants-christelijke gemeenschap van zusters die zich noemen "Marienschwestern", d.w.z. zusters van Maria. E