Vakantie

Vakantie, vrije tijd

Vrij zijn van ..., vrij zijn voor...


Een oud verhaal vertelt dat een jager de evangelist Sint-Jan ontmoette terwijl deze een kleine patrijs in zijn hand aan het strelen was. De jager kon niet begrijpen dat een zo heilige en belangrijke persoon zijn tijd kon passeren met zoiets ongewoons, zoiets kinderlijks. En de jager zei dat dan tot Sint-Jan. Waarop de heilige man antwoordde: