Vakantietijd (2001)

De mens maakt reizen
om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee,
over de lange loop van de rivieren,
over de uitgestrektheid van de oceaan,
over de eeuwige kringloop van de sterren;
aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.

Augustinus

Vertrekken... op weg gaan...

Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.
De korst van egoïsme stukbreken,
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen `ik'.
Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.
Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten
binnen de problemenkring van het wereldje waartoe we behoren;
hoe belangrijk dat ook mag zijn,
de mensheid is veel groter -en die moeten we juist dienen.
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden,
zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken.
Het is in de allereerste plaats, zich openstellen voor de anderen,
hen ontdekken, hun tegemoet gaan.

Dom Helder Camara

Kom

Ik ben op reis al weet ik niet waarheen, maar ergens stond geschreven dat ik deze weg moest gaan en al aarzel ik soms even langs die eindeloze baan toch weet ik iemand ging me voor en daarom ga ik door
ik heb geen geld geen kaart en geen kompas maar ik zie de tekens en die zeggen mij genoeg en al geeft er niemand antwoord op de dingen die ik vroeg toch weet ik aan het eind vind ik gehoor en daarom ga ik door
ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt; zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon; ik ben een paard dat zonder teugels rijdt, maar er is Iemand die me leidt en Hij zegt: kom.

Elly en Rikkert