Bevestiging lukas 7,36-50

evangelie van lukas 7,36-50 de liefde van een zondares

Bevestiging ontvangen is enorm belangrijk om tot een goede relatie te komen. Weten dat iemand u goed vind schept vertrouwen en doet ons groeien.

Wat kunnen we in het evangelie daarover terugvinden zodat we  tot meer in staat zijn, dankzij Gods genade.

Jezus leert ons dat we mensen moeten bevestigen, want dat is het begin van een relatie. In schenken en ontvangen voelen we dat we belangrijk zijn.  De bevestiging ontvangen was ook voor Jezus enorm belangrijk. Dat lezen we in het evangelie van lukas 7,36-50

Jezus geeft enorm heeft enorm veel  voorbeelden in zijn leven waarin hij bevestigd. Wanneer hij mensen ontmoet met een groot geloof dan geeft hij antwoord, dan geeft hij ons bevestiging, de stgart van een verbondenheid met Hem. Jezus was een kinstenaar in het schenken en ontvangen van de bevestiging. Want door ons geloof bevestigen wij Jezus, het is ons geschenk aan hem en hij schenkt ons zijn liefde terug.

Jezus vraagt soms openlijk aan zijn leerlingen en ook aan ons, bemint gij mij? En God zelf bevestigt Jezus met te zeggen: Deze is mijn welbeminde zoon in wie ik mijn welbehagen heb.  En op de berg Tabor zegt God Deze is Mijn welbeminde luister naar Hem.

We leven allemaal met het verlangen goed bevonden te worden. We hebben daar dan ook allemaal verantwoordelijkheden in.

Kinderen groeien dankzij onze bevestigingen, van daaruit zijn ze ook in staat iets voor ons terug te doen. In een huwelijk ontvang ik het vertrouwen van mijn partner, van daaruit heb ik de kracht ook mijn vertrouwen terug te schenken. Elke relatie heeft dus te maken met geven en ontvangen en Jezus is ons daarin voorgegaan. We moeten daar dan ook naar waarheid moeite voor doen.

Iets doen voor een ander omdat ge dan iets gaat gedaan krijgen is niet de juiste waarheid, niet de juiste richting, het is grijpen, het is nemen. Bevestigen gaat hier over geven en ontvangen zonder bijbedoelingen. Jezus geeft ons zijn liefde altijd en overal. Hij staat te wachten en klopt op onze deur. Maar wij moeten antwoord zijn , zijn liefde ontvangen. Weet wanneer we zelf onze liefde en geloof aan Hem schenken hij altijd antwoord zijn . dat bewijzen de vele getuigenissen in het evangelie.

Door bevestiging te ontvangen kunnen wijzelf groeien door bevestiging te geven groeien anderen. En wat dan als we geen bevestiging ontvangen. Dat is erg, zeer erg. Maar zijn we dan niet meer in staat zinvol te leven? Jawel. Denken we weer aan de zondige vrouw, denkelijk zal ze niet veel bevestiging van mensen ontvangen hebben. En wat doet ze, ze gaat op zoek naar die Jezus, zij heeft zoveel verdriet over haar zondig leven dat ze met haar tranen de voeten van Jezus kan wassen. Dan moeten er toch vele tranen lopen. Het gaat hier over echt spijt over het leven dat geleefd is en ze heeft een groot geloof in Jezus. Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ze wil hem haar respect tonen door het drogen, zoenen  en het oliën van Jezus voeten. Simon had Jezus geen bevestiging gegeven, geen water voor zijn vuile voeten , geen zoen als welkom, geen olie voor zijn hoofd zoals in die tijd gebruikelijk was. Olie als parfum en ontsmettend middel. De zondige vrouw had alles gedaan voor Jezus en toonde hem haar diep respect. En Jezus antwoordt daarop; uw zonden zijn u vergeven.

Daarom kunnen wij allen, die een zondig leven hebben geleefd er zeker van zijn dat wij een nieuwe start ontvangen van Jezus.

Uw geloof heeft u gered ga in vrede zegt Jezus ons. En dan begint onze weg in de kracht van Gods genade en hulp. We staan er niet meer alleen voor ook al zal het niet gemakkelijk zijn. Maar wanneer we de relatie met Jezus verder zetten, elke dag opnieuw en opnieuw, zal hij ons nooit alleen laten.  Met Gods kracht en genade kunnen we onszelf overtreffen. Ook wanneer we meer moeten doen dan wat we zelf ontvangen  zal de kracht van God ons  helpen door ons geloof en onze nabijheid bij Hem die ons zijn kracht schenkt.

Laat ons daarvoor bidden;

God onze Vader,  we willen niet achterom kijken maar naar de dag van morgen. Al lijkt de toekomst zo onzeker, maakt het ons soms een beetje bang, we hebben vertrouwen in U en blijven geloven in uw liefde voor ons en in uw plan met ons leven. We willen ons leven daarom in uw handen leggen in het grote geloof en vertrouwen dat u ons zal leiden elke dag opnieuw en opnieuw. Leer ons hoe we in overgave aan u kunnen leven. We willen onze handen open vouwen, naar u gericht, niet grijpen , niet controleren, maar geven en ontvangen. Geef ons de kracht alle inspanningen te doen die nodig zijn om met mensen in goede relatie te leven.