Pasen, het feest van het nieuwe leven

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Pasen is het feest van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Want het leven wint het altijd op de dood, dat geloven wij christenen en daarom hebben wij het nieuwe licht, het nieuwe vuur gewijd. Wij hebben de paaskaars aangestoken als een teken van de verrezen Heer, die alles nieuw maakt. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons weer vernieuwen met Pasen.

‘De Heer leeft', verkondigen vandaag de christenen over de hele wereld. Voor mensen die niet geloven, moet deze boodschap wel erg naïef klinken. Een dode, die opgestaan is tot een nieuw leven, zo iets kan niet, wie zou dat kunnen geloven?

Maar voor ons christenen is dat de kernwaarheid van ons geloof, waarmee alles staat of valt. Ook wij, christenen, kunnen bedroefd zijn, kunnen door angst en zorgen overvallen worden, ook wij kunnen in uitzichtloze situaties terecht komen, maar wij weten dat er steeds een derde dag komt, de dag van de verrijzenis, de dag dat God zelf zal ingrijpen, de dag dat wij evenals Jezus thuis zullen komen bij de Vader. De derde dag is in de bijbel altijd de dag van Gods macht. Hoe troostend en hartversterkend is het dat wij ons steeds mogen herinneren dat God er steeds voor zorgt dat er een derde dag komt.

Wij zijn niet geschapen voor de dood maar voor het leven, wij zijn niet geschapen voor het verdriet maar voor de vreugde, wij zijn niet geschapen om te sterven maar om eeuwig te leven. De Kerk van Christus heeft altijd geleefd vanuit dit geloof. De christenen hebben het Halleluia gezongen in de catacomben, midden in de dood vierden zij reeds het leven, dat Christus hun geschonken had. Spottend zeiden de heidenen: ‘Die leven alsof ze al verrezen zijn!'

Voor een paar dagen was ik bij een goede bekende, hij wist dat ik te worstelen had met zware problemen, waar ik maar geen weg mee wist. Toen ik wegging zei hij mij: ik wens u een echte opstanding met Pasen. Die afscheidsgroet is mij bijgebleven, hij maakte mij een beetje verlegen. Ik begreep dat die man in dat woord de diepste zin van Pasen voor mij duidelijk had gemaakt.

Pasen hebben wij niet in handen, dat is Gods werk. God zelf heeft de steen van het graf weg gewenteld. Ons hart is dikwijls afgesloten door zware stenen van angst, moedeloosheid, ongeloof. Wij vragen ons dan af zoals de vrouwen: Wie zal die steen weg wentelen? Maar de Verrezene kan ook onze stenen weg wentelen en ons hart vervullen met echte paasvreugde.

Iedereen van ons zal wel een andere opstanding nodig hebben, maar iedereen van ons mag vertrouwen dat die opstanding gebeurt midden in ons leven als een waarachtige verrijzenis. Wij worden uitgenodigd om op te staan, want verrijzenis wil zeggen: daden verrichten waardoor het leven in zijn verschillende facetten kan groeien in deze stervende wereld. Verrijzenis gebeurt daar waar mensen van de leugen overgaan naar de waarheid, van ruzie overgaan naar vrede, van verdeeldheid overgaan naar eenheid. Verrijzenis gebeurt daar waar iemand de hand reikt naar zijn broer die hij afgeschreven had, daar waar men blijft geloven in in de trouw wanneer de liefde wegkwijnt, daar waar mensen zorg willen dragen voor mensen in nood, daar waar mensen zich inzetten voor de heelheid van de schepping.

In deze geest zou ik u een zalig Paasfeest willen toewensen. Sta op uit het graf van zelfzucht en ongeloof, rol de stenen weg van angst en zorg, en stel u open voor het nieuwe leven dat Christus u wil schenken. Misschien begint die derde dag vandaag voor u, als u echt gelooft dat de Heer de derde dag verrezen is uit de dood. Als Hij leeft, dan leven wij nu reeds met Hem.