5de zondag vd vasten (B) Jongerenmis 2015

Voorbereiding

Vastenaktie helpt SETIK in Sri Lanka
De RKK zond dinsdagmiddag 17 februari een documentaire uit die Vastenaktie liet maken over het leven op de theeplantages. Achter de mooie zandstranden, de exotische tempels en de prachtige lotusbloemen van Sri Lanka gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. De theeplukkers op de wereldberoemde theeplantages leiden een moeilijk, vaak uitzichtloos bestaan, dat grenst aan slavernij. Dit jaar staan zij centraal in de Vastenaktie-campagne. Een special dus over de katholieke organisatie SETIK, die in Sri Lanka mensen helpt een menswaardig bestaan op te bouwen. In deze reportage wordt de kijker meegenomen naar het binnenland van Sri Lanka, waar bittere armoede heerst en waar de sporten van de jarenlange bloedige burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils, die 26 jaar duurde, nog lang niet uitgewist zijn. Op de theeplantages wordt tegen beschamend lage lonen keihard gewerkt. De theeplukkers wonen in krotten. Moeders en vrouwen trekken naar het Midden-Oosten om er als huishoudster geld te verdienen. Medewerkers en vrijwilligers van SETIK proberen de nood te lenigen. Dit jaar steunt Vastenaktie SETIK.


Vastenactieviering 22 maart 2015

in de H.Hart van Jezuskerk te Nieuwenhagerheide

Thema: ‘I have a dream’

Vastenaktie-Poster-Theeplukster-Roermond 2

WELKOMSTWOORD door pastoor Geudens

WELKOMSTWOORD door de Jongeren en een Vormeling van groep 8

V: Mijn droom is dat ieder meisje overal ter wereld naar school kan gaan. Dat ie kan worden wat ie wil. Dat er altijd mensen zijn die bereid zijn te helpen, dichtbij of veraf. Zelf of door een organisatie, zoals Setik en vooral dat daarbij huidskleur of geloof geen verschil maakt.

J: Mijn droom is dat de wereld gelijk verdeeld is, dat er geen arme mensen meer zijn en dat er wereldvrede is. Ik hoop dat, als ik later veel geld heb, ik de arme mensen kan helpen. Ook hoop ik dat slavernij stopt, en dat de kinderen in kinderarbeid onderwijs krijgen.

J: Mijn droom is een wereld met een betere samenleving. Er zijn teveel arme mensen in onze wereld. We kunnen dit probleem oplossen als iedereen er wat aan doet. Er moeten veel meer organisaties zoals Setik komen die ontwikkelingslanden helpen. Steun ons!

J: Mijn droom is dat ik later een goede baan heb waar ik veel aan verdien. Niet alleen voor mezelf maar ook voor alle andere mensen. Er moeten meer mensen komen met een goed hart die zich inzetten voor anderen. Daarom vind ik het goed dat Setik zich inzet voor armere mensen en landen. Steun ons daarom bij deze actie!

DIENST VAN HET WOORD

Eerste Lezing: door een vormeling

V: De eerste lezing is genomen uit het boek van de profeet Jeremia. Er komt een tijd – Godspraak van de Heer – dat Ik met het volk van Israël een nieuw verbond sluit; geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was – Godspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: ‘Leer de Heer kennen.’ Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan – Godspraak van de Heer -. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.

Evangelie

Jezus ging met zijn vrienden naar de synagoge. Er waren daar ook mensen die niet in God geloofden. Ze kwamen bij Filippus en zeiden: “Wij willen Jezus zien.” Filippus zei het tegen Andreas. Samen zeiden ze het tegen Jezus. Hij zei: “Nu is het tijd dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Echt, ik zeg jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als de korrel sterft, groeit er nieuw graan uit. Wie zijn leven vast houdt, zal het kwijt raken. Maar wie dat nu niet doet, zal eeuwig leven ontvangen. Als iemand Mijn dienaar wil zijn, moet hij Mij volgen. De dienaar is waar Ik ben. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Mijn ziel is nu heel ongerust, wat zal Ik zeggen? Zal Ik mijn Vader vragen me te redden van wat er gaat gebeuren? Nee, want daarom ben Ik nu juist gekomen! Vader, maak uw Naam groot!” Toen kwam er een Stem uit de Hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt gemaakt en Ik zal Hem nog een keer verheerlijken.” Alle mensen die erbij stonden en het hoorden, dachten dat ze een donder hoorden. Andere mensen zeiden: “Een engel heeft iets tegen Hem gezegd.” Maar Jezus zei: “Die Stem was niet voor Mij, maar voor jullie. Er zal nu een oordeel komen van deze wereld. De vorst van deze wereld zal nu weggejaagd worden. En wanneer Ik dan omhoog geheven word, zal Ik allen tot Mij trekken.” Jezus zei dit om te vertellen hoe Hij zou sterven.

PREEK door pastoor Geudens

VOORBEDEN door de Jongeren en een Vormeling van groep 8

J: Laat ons bidden voor een betere samenleving op deze wereld. Dat alle mensen elkaar helpen ongeacht woonplaats, huidskleur of geloof. Mensen moeten een toekomst kunnen hebben. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

V: Laat ons bidden dat er meer organisaties komen zoals Setik. Er moeten meer mensen komen die zich willen inzetten voor andere mensen. Dat ook alle mensen, jongens en meisjes naar school kunnen gaan en hun dromen kunnen waar maken. Dat alle mensen op deze wereld contact met elkaar kunnen maken om elkaar zo te helpen. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

J: Laat ons bidden voor betere wereldvrede, dat er minder oorlogen zijn met name in het midden oosten. Dat mensen elkaar met open armen ontvangen en niet elkaar bevechten met wapens of woorden. Iedereen moet gelijk zijn en iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

J: Laat ons bidden voor alle mensen die ziek of oud zijn. Dat zij steun krijgen van de mede mens en dat zij van hun leven kunnen genieten. Dat er medisch vooruitgang mag komen en dat er nieuwe medicijnen ontwikkeld worden. Wij willen bidden dat mensen met ebola en andere ziektes beter worden. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Pastoor: Voor de intenties van deze H.Mis…

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

EUCHARISTIEVIERING (zie boekje)

SLOTWOORD door een Vormeling

V: “De graankorrel”

Ik ben een kleine korrel graan.

Ik heb lang in de zon gestaan.

Ik zat toen in een korenaar

met heel veel vriendjes bij elkaar.

Nu zijn wij in een zak gedaan

met andere losse korrels graan.

Ik wacht op wat er komen gaat…

Ik ga de weg van alle zaad;

ik zal mijn leven moeten geven

om anderen te laten leven.

Ik ben een kleine korrel graan.

Ik ben de aarde ingegaan.

Ik lig hier lekker toegedekt

te wachten tot ik word gewekt.

Ik voel in mij een kiem van leven,

die honderdvoudig vrucht zal geven.

Ik ben de aarde ingegaan,

zodat ik straks weer op kan staan.

Ik ben een kleine korrel graan.

Ik hoop straks weer in bloei te staan,

zodat ik weer nieuw zaad kan geven

om mensen van te laten leven.


Er zal een deurcollecte zijn voor de Vastenactie, donateurs ontvangen een zakje thee als beloning.

De vormelingen en jongeren nodigen u uit om na de Mis naar het parochiehuis te komen om te genieten van een kop koffie, thee of frisdrank met iets lekkers erbij. Zij zullen hiervoor een kleine bijdrage vragen, dit komt geheel ten goede aan de Vastenactie.


 >>> https://bid24uur.wordpress.com/2015/03/18/vastenactieviering-22-maart-2015-in-de-h-hart-van-jezuskerk/