Markus 12,28-34 kwaliteit van onze liefde tot God

Markus 12,28-34 kwaliteit van onze liefde tot God:
Jezus zegt ons in vers 30: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Jezus zegt dat God  geen deeltje van ons wil, maar Hij wil ons helemaal, heel ons hart, heel onze  ziel, heel ons  verstand en heel onze  kracht. God wil geen restjes of een beetje
liefde, half geloof of  halve gehoorzaamheid.
Maar Jezus zegt ons ook nog, dat  God  liefhebben enkel mogelijk is wanneer  we leven in Zijn  waarheid . Dit wil zeggen leven zoals Jezus
ons dat leert. We kunnen God niet zuiver liefhebben als we bijvoorbeeld vreemd
gaan in ons huwelijk of iemand  zwaar
onrecht aandoen of zelfs onszelf onrecht aandoen door alcoholgebruik of drugs.
We leven dan niet zoals Jezus dat wil. We moeten willen stoppen met ons leven
in onwaarheid, onze spijt uitdrukken aan God en vergiffenis vragen.Dan laat God ons niet
alleen in deze moeilijkheden, want Hij weet dat we niet perfect zijn, we mogen Hem  vragen om ons te helpen. 
Hij heeft ons belooft ons in alles de kracht te geven van de Heilige Geest om zo ons leven opnieuw te richten naar wat juist is. 
Wat God belooft heeft volbrengt hij ook . Maar dikwijls vergeten we dat of denken we dat we Gods hulp niet waardig zijn.
Enkel God liefhebben als Hij beantwoordt aan onze persoonlijke verwachtingen of dat wat wij van Hem willen maken is niet wat Jezus ons hier wil vertellen. 
Wij moeten inspanningen doen om hem te kennen zoals hij zich echt aan ons kenbaar wil maken.
In Joh. hoofdstuk 4 vers 23 lezen we : De vader zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid.
In Geest duidt hier op onze geest in antwoord en verbondenheid met Gods Geest. In waarheid 
wil zeggen dat we ons geloven in God niet aanpassen  aan eigen normen en begrippen.
We hebben mensen ontmoet die wel in God geloven maar niet in Jezus als Zoon van
God. Ze willen dat wetenschappelijk verklaart zien alvorens te geloven.
Wij hebben mensen ontmoet die  God niet zien
als de waarheid maar als een waarde waarop we ons leven bouwen naar ‘eigen’
keuze en interesse.
God maakt zich echter niet bekend op een manier die steeds verandert naargelang het
ons of Hem uitkomt, God maakt zich niet bekend met waardes die veranderlijk
zijn. God maakt zich aan ons bekend met dezelfde waarheid sinds eeuwigheid.
Waarheden waardoor we de zin begrijpen van ons leven met al zijn aardse moeilijkheden . Omwille van Gods waarheid 
kunnen we ons leven op Hem  bouwen en Hem totaal vertrouwen.
God vraagt ons om Hem lief te hebben en de weg te gaan van groeien in geloof om Hem
te ontdekken zoals Hij echt is. Hij staat met zijn liefde te wachten , Hij wil
ons overladen met zijn liefde. Alle stappen en alle stadia die we doorlopen om
naar Hem toe te gaan zijn goed, maar we moeten wel heel ons hart, al onze
krachten  en verstand inzetten om Hem meer en meer te ontdekken in zijn volheid.
Er zijn geen regels of normen voor onze liefde en  wij oordelen elkaar niet over de kwaliteit van onze liefde voor God. 
Enkel God weet wat haalbaar is voor ieder van ons.
God kijkt naar ons hart en naar onze nederigheid om Zijn liefde in ons leven toe te laten. Nederigheid  houdt in dat we hem
de leiding geven voor ons leven. Nederigheid houdt in dat we Hem elke dag vragen te doen wat Hij wil .God houdt niet
van hypocrisie en doen alsof. God verlangt niet dat we perfect zijn, God wil niet dat we super verstandig zijn en alles weten over wat geschreven staat in
de bijbel, maar Hij wil wel onze oprechte en eerlijke liefde als antwoord op zijn onbeperkte liefde voor ons. God heeft ons eerst lief, wij moeten niets
doen om Zijn liefde te verkrijgen. Hij staat op ons te wachten met open armen tot wij beslissen Hem toe te laten in ons leven.
God liefhebben , hoe beginnen we eraan.
Een eerste stap is misschien ons gesprek met Hem. Vragen we gewoon aan God om in ons leven te komen en te tonen hoe Hem te beminnen.
Onze manier om God lief te hebben moeten we zelf ontdekken in verbondenheid met God.
God zal ons daarin helpen. God maakte ons allemaal verschillend, we moeten dus niet op dezelfde manier uiting geven aan onze liefde voor Hem en we moeten niet
op dezelfde manier tot Hem bidden. Maar we moeten wel alles inzetten, heel ons hart, onze geest ons verstand en al onze krachten.
God wil dat we totaal onszelf zijn in onze liefde voor Hem, het meest eenvoudige is
goed als het maar uit het diepste van ons hart komt, echt en eerlijk.
In wat Jezus ons hier vertelt willen we ook even blijven stilstaan bij ons kerkbezoek.
Sommige gelovigen zeggen niet naar de kerk te gaan omdat priesters toch dikwijls dingen zeggen die ons niet aanspreken.
Dit is te begrijpen, Maar is ons  geloof en liefde voor God afhankelijk van de persoon van de priester of 
van de gezelligheid in de kerk of van de aard van de aanwezige mensen?
Wij leven hier op aarde met ons lichaam. Onze lichamelijke aanwezigheid om onze
liefde tot God uit te drukken is dus belangrijk. Jezus vraagt ons om al onze krachten in te zetten. Dat is dus ook onze lichamelijkheid.
Jezus ging ook door een lichamelijk offer. Waar offeren wij ons lichamelijk? In de Eucharistie, door de aanbidding van de verrezen Christus
Hij is een icoon als doorkijk naar de Vader, wiens kinderen we zijn en broers en zussen van Jezus.
Gemeenschapsvorming is een aanmoediging en een verademing in de kerk, samen met andere christen mensen.
Ons geloven is niet iets emotioneels.
Jezus is een oneindig verhaal met de schrift die een dynamiek op gang brengt en ons een dynamische gemeenschap maakt
God is blij wanneer we echt tijd maken voor Hem.
God is blij met ons dank zeggen, God is blij met het loven van zijn naam, God is blij met  ons uitdrukken van spijt en
vragen om vergiffenis,
God is blij als we ons geld geven voor iets goeds,
God is blij met ons gebed, met ons  dienen en beminnen van anderen, vooral de mensen in nood.
God vraagt om inspanning.
Wij moeten zelf een verantwoorde manier zoeken in ons leven om God lief te hebben.
Maken we nu even tijd om samen te bidden:
God,  Jezus vraagt ons u lief te hebben met heel
ons hart, heel onze ziel ,ons verstand en al onze krachten
God we willen doen wat Jezus ons vraagt, we weten dat u eerst met uw liefde aanwezig
bent voor ons en als een Vader met open armen op ons te wachten staat. Wij
moeten voor uw liefde niets doen , het is een geschenk voor ons om ons te helpen hier op aarde .
We weten dat we zo nooit alleen zijn , maar in praktijk voelen we het soms anders
aan. Help ons om antwoord te zijn en U te beminnen. Maar beminnen kan alleen
als we u kennen. Dus vragen we U om U te laten kennen aan ons en aan  alle mensen die nu in hun hart geraakt zijn.
Geef ons allen de kracht op zoek te gaan naar U met heel ons hart ons verstand en al onze krachten.
Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.
Heer onze God, we vertrouwen op uw liefde, Uw liefde  die  onbeperkt is door de eeuwen
heen. We  weten dat wie op uw vertrouwd,  omringd wordt met uw liefde. Maar soms twijfelen we wanneer het ons moeilijk gaat,
tegenslag , ziekte, verdriet , kwaadheid voor onrechtvaardigheid , we stellen ons dan vragen, waarom moet het zo moeilijk zijn?
Vervul ons daarom vanaf de vroege morgen met uw liefde, hou ons wakker. Dan kunnen wij vanaf de vroege morgen zeggen
Halleluja, Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor zijn geboden, zo mogen we  door uw
grote liefde uw huis binnengaan
God laat ons getuigen van onze liefde voor U in ons gebed voor het eten. Laat ons ook durven bidden als anderen in
onze woning aanwezig zijn. Dikwijls denken we dan te moeten zwijgen uit respect, maar laat ons eerder ,in ons huis, in uw liefde leven en de juiste
woorden spreken om te getuigen van onze liefde voor u . Zo kunnen anderen die met ons aan tafel zitten  U misschien
leren kennen .
wij bidden u Heer verhoor ons gebed.