Eerste Communieviering

 

Geloofsgemeenschap

VOSSELAAR

 

Viering Eerste Communie Onderkant formulier

 ( 19.04.2008)

 

VOOR DE VIERING:

 

  • Verwelkoming van de voorganger

 

welkomstlied

 

Jezus roept alle kleine kind'ren,

Jezus roept alle kleine kind'ren,

Jezus roept alle kleine kind'ren,

alle kleine kind'ren mogen komen.

 

Eén kleine, twee kleine, drie kleine kind'ren

vier kleine, vijf kleine, zes kleine kind'ren

zeven kleine, acht kleine, negen kleine kind'ren

tien kleine kind'ren mogen komen.

 

Jezus roept alle grote mensen,

Jezus roept alle grote mensen,

Jezus roept alle grote mensen,

alle grote mensen mogen komen.

 

Eén grote, twee grote, drie grote mensen

vier grote, vijf grote, zes grote mensen

zeven grote, acht grote, negen grote mensen

tien grote mensen mogen komen.

 

 

Welkom  

 

Goede dag allemaal,

Namens onze geloofsgemeenschap wens ik ieder

van jullie van harte welkom op dit grote feest .

Heel speciaal aan de meisjes en jongens

die vandaag hun eerste communie doen.

Wij verwelkomen ook heel graag hun ouders en families.

Lieve meisjes en jongens wat zijn jullie mooi vandaag.
Ik zie niets dan blije gezichten,

ook bij jullie ouders en alle andere mensen.
Hebben jullie al gezien hoeveel mensen er
met jullie hier naartoe gekomen zijn?

Maar voor we aan deze feestelijke viering beginnen

laten we graag eerst de communicanten zelf iets zeggen:

 

 

Welkom door communicanten

 

1. Welkom, welkom op deze mooie morgen,

vandaag vergeten we al onze zorgen.

Welkom, welkom lieve mensen altijd weer,

rond de tafel van de Heer.

 

1. Jezus spreekt ons aan met onze naam,

vraagt ons om met Hem op weg te gaan.

Hij deelt de zorgen van alle mensen,                                    

luistert echt naar onze wensen.

 

2. Jezus leert ons de bijbel kennen,

aan zijn woorden moeten wij ook wennen.

Hij leert ons tot de Vader bidden,

hij zet de kinderen in het midden.

 

2. Vandaag zijn wij hier met velen,

want wij willen onze vreugde delen.

Wij hebben nieuwe kleedjes aan,

want we mogen voor het eerst te communie gaan.

 

Priester Jan, wil jij voorgaan in deze viering ?

 

 

Priester Jan: verwelkoming + kruisteken

 

Vergevingsmoment

Priester Jan:


Goede vrienden,

vandaag nodigt Jezus onze meisjes en jongens uit

om met Hem maaltijd te vieren.

Vandaag volgen wij Jezus

en vormen wij één grote familie rond Hem.
Maar soms loopt er in die grote familie wel eens iets mis.
Daarom keren wij ons nu tot God

en vragen wij hem om hulp.

 

 

Kind:


Wij volgen de weg van Jezus:
als wij niemand uitsluiten,
als wij mensen blij maken,
als wij delen met hen die minder hebben,
en als wij tijd maken voor een gebed,
Jezus, wil jij ons daarbij helpen ?

Koor:

 

Bidden wij met geloof in ons hart

tot de Vader in de hemel,

dat Hij de wereld bewaart  als het werk van zijn handen.

Luister, Heer, ontferm U over ons


Kind:

 

Wij volgen de weg van Jezus,
als wij in het spoor gaan van mensen ,

die ons in Jezus' naam
de weg tonen naar een gelukkige toekomst.
Jezus, wil jij ons daarbij helpen ?

Koor:

 

Luister, Heer, ontferm U over ons

 

Catechist:

 

Wij volgen de weg van Jezus,
als wij bij keuzes op onze levensweg
ons laten richten door de persoon van Jezus,
en geloven en vertrouwen dat dit de wegwijzer is naar God.
Jezus, wil jij ons daarbij helpen ?

Koor:

 

Luister, Heer, ontferm U over ons

 

Priester Jan:


Heer Jezus, toen Jij op aarde leefde,

had Je aandacht voor de kinderen.
Je plaatste hen in het midden.
Vandaag komen deze kinderen en hun ouders naar U toe.
Neem hen op in Uw grote liefde.
Dat vragen wij U, voor nu en alle dagen van ons leven. Amen.

 

EER AAN GOD

 

Eer aan onze God, vred'op aarde aan de mensen die hij liefheeft.

Eer aan God, eer aan God.

 

God van liefde en van leven, hoop van mensen aan de kant

onze namen staan geschreven in de palmen van uw hand.

 

Zoon van God en Zoon van mensen, roepstem voor gerechtigheid

droom van goedheid zonder grenzen, leven in verbondenheid.

 

Geest van God en Geest van vrede, Gij bezielt en vuurt ons aan

om ook uit onszelf te treden zoals Jezus heeft gedaan.

 

 

 

 

 

 

Openingsgebed

 

Priester Jan:

 

Goede God,

Gij hebt ons hier samengeroepen

voor het feest van de eerste communie.

Samen luisteren wij naar uw Woord

en bidden wij voor elkaar.

Zegen ons allemaal, groot en klein.

Help ons dat wij opgroeien tot mensen om van te houden,

tot mensen die veel om elkaar geven.

Zo heeft Jezus het ons voorgedaan.

Hij die met U en met ons is tot in eeuwigheid. Amen

 

Lezing: Uit de brief van de apostel Paulus

 

Catechist:

 

Kennen jullie Paulus? Hij was een grote vriend van Jezus.
Overal waar hij kwam sprak hij over Hem.

" Gebruik toch je hoofd, je hart, je handen
om van Jezus en van elkaar te houden" zei hij.
Maar dat lukte niet zo best. De mensen leefden naast mekaar in plaats van met elkaar.

Toen besloot hij hen een brief te schrijven:

" Beste mensen " zo begon hij
" wij hebben allemaal één lichaam
en daarin moeten alle deeltjes samenwerken
wil het hele lichaam zich goed voelen."

"Als een van die deeltjes niet wil samenwerken
dan voelt het hele lichaam zich niet lekker.
Gans je lichaam heeft elk stukje nodig"
Jullie vormen allemaal samen ook één groot lichaam.

Dat is de vriendenkring van Jezus.

Hier kunnen wij ook niemand missen.

Jullie zijn allemaal belangrijk en iedereen telt mee.

Pas als we allemaal meewerken en niemand uitsluiten

zullen we echte vrienden van Jezus zijn.

 

 

KORT INSTRUMENTAAL INTERMEZZO

 

 

Evangelie volgens Lucas 19, 1-10

Priester Jan:

 

In die tijd ging Jezus naar de stad Jericho .
Toen Hij daar was, probeerde Zacheüs,
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was.
Maar dat lukte niet want er was veel volk en Zacheüs was niet erg groot.
Om Jezus toch te kunnen zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom omdat Jezus daar langs zou komen.
Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij omhoog en zei :
'Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn'
Zacheüs kwam naar beneden
en ontving Hem vol blijdschap.
Iedereen zag dat en de mensen zeiden:
'Jezus gaat zomaar bij een zondaar binnen.'
Maar Zacheüs ging naar Jezus en zei:
'Heer, ik zal de helft van mijn bezit aan de armen geven
en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug'.
Jezus sprak tot hem:
'Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen,
want ook deze man is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken,
en om te redden wat verloren was' .

 

ACCLAMATIE: door Eerste Communicanten die voor altaar komen

Jezus zoekt naar mensen

 

Jezus zoekt naar mensen die met Hem mee gaan reizen.

Jezus zoekt ze overal zoekt ze alle tijden.

 

Sommigen zijn groot maar anderen zijn kleiner.

Lieve, stoere, arme ook: met velen is het fijner.

 

Jezus zoekt ook hier want hier kan Hij ons vinden

en dan horen wij vandaag ook bij zijn grote vrienden.

 

HOMILIE

Geloofsbelijdenis

 

Priester Jan:

 

Laat ons dan nu samen, kleine en grote mensen, ons geloof uitspreken.

 

Ik geloof in God.
Hij is een Goede Vader.
Hij heeft voor ons de hemel en aarde geschapen.

Ik geloof in Jezus.
Hij is de vriend van alle mensen.
Hij is gestorven en verrezen om met ons op weg te gaan

Ik geloof in de Heilige Geest.
Hij is altijd bij ons en Hij helpt ons.

Ik geloof in de kerk van Jezus.
Het zijn de mensen die willen leven zoals Hij.

Ik geloof dat God veel van ons houdt
en dat wij eens voor altijd met hem gelukkig zullen zijn

Voorbeden

Priester Jan:


Laten wij nu samen bidden tot God, onze Vader,
die vandaag en alle komende dagen klaar staat
om met ons op tocht te gaan:

Koor + allen

 

Heer luister naar mij, Heer luister naar mij.

Als ik bid, antwoord mij.

Heer luister naar mij, Heer luister naar mij.

Kom en luister naar mij

Kind:


Voor onze mama's en papa's
en voor alle mensen die ons graag zien,
dat zij ons blijven helpen om vriend te worden van Jezus.
Laat ons bidden.

 

Catechist:


Speciaal voor onze kinderen,
dat zij door ons mogen ervaren wat geloven is.
Dat zij steeds opnieuw mogen voelen
dat er mensen zijn die met hen meegaan,
hen steunen en bemoedigen...
Laat ons bidden.

 

Kind:


Voor alle mensen die zich erg alleen voelen.
Dat ze vrienden vinden en mogen voelen dat zij welkom zijn.

Precies zoals wij erbij horen, thuis,
op school en hier in de kerk.
Laat ons bidden.

 

Catechist


Voor onze geloofsgemeenschap :
dat zij gedreven door Gods geest
telkens opnieuw zou durven kiezen
om in Jezus' voetspoor te treden
en op te komen
voor vrede en gerechtigheid...
Laat ons bidden.

 

 

Koor + allen

 

Heer luister naar mij, Heer luister naar mij.

Als ik bid, antwoord mij.

Heer luister naar mij, Heer luister naar mij.

Kom en luister naar mij

 

Priester Jan:


Goede Vader, wij vragen U,
geef aan al deze mensen, klein en groot,
de kracht te leven zoals Uw Zoon en blijf hen steunen en geleiden
op de lange weg naar U toe.
Door Christus, onze Heer. Amen.

 

OFFERPROCESSIE

 

Priester Jan:

 

De avond voor zijn lijden en dood vierde Jezus

samen met zijn vrienden het Paasmaal.

De leerlingen maakten het feestmaal gereed en dat gaan wij ook doen.

Ouder:

 

Bij een feest hoort een mooie tafel.

In de kerk noemen we dat het altaar.

En om de tafel wat mooier te maken,

leggen we er een tafelkleed op.

 

 

Toch is het nog geen feesttafel.

Daarom versieren we het altaar met bloemen.

Dat is het teken van vreugde en dank om ons samenzijn vandaag.

 

 

Onze kinderen hebben ook kaarsen meegebracht.

Kaarsen herinneren ons aan de vriendschap en de liefde

die Jezus als 'licht van de wereld' ons bracht.

 

 

Zij brengen ook brood naar het altaar.

In dit brood en deze hosties komt Jezus tot ons.

Hij leert ons het brood breken met elkaar.

 

Wijn en water mogen zeker niet ontbreken op dit feest.

De wijn is een feestdrank, water om je dorst te lessen.

Wijn en water zijn nodig op de tafel van de Heer.

 

 

OFFERANDELIED

 

Een lied rond de tafel met wijn in overvloed.

Een lied rond de tafel met brood dat leven doet.

 

  Daarvan wil ik zingen een liedje keer op keer.

  Want ik deel er de dingen en alles smaakt naar meer.

 

 

Een lied rond de tafel met Jezus in de zaal.

Een lied rond de tafel van 't laatste avondmaal.

 

Een lied rond de tafel van onze,wereld groot.

Een lied rond de tafel van iedereen wil brood.

 

Gebed over de gaven

 

Priester Jan:

 

Heer onze God,
Wij hebben de tafel gedekt met brood en de wijn,

met licht en bloemen.

Wij willen samen terugdenken aan

Jezus die u hebt gezonden

om Uw rijk van Liefde en Vrede onder ons te brengen.

Daarom willen wij u danken. AMEN

 

 

Groot dankgebed

 

Priester Jan:

Wij danken U, goede God,

omdat wij mogen leven op deze aarde.

Wij danken U voor al het mooie dat we kunnen zien:

voor de zon, de bloemen, de bomen, de dieren.

Wij danken U omdat er zoveel mensen zijn

die voor ons zorgen en die ons helpen.

Sommigen zijn heel dicht bij ons en laten ons nooit alleen.

Wij danken U vooral voor Jezus, Uw zoon.

Hij leefde met hart en ziel voor anderen.

Wij geloven dat : Hij heeft ons over U verteld.

Wij geloven dat Hij naast ons staat en van ons houdt.

Daarom zingen wij vol vreugde:

 

HEILIG, ....

 

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God van alle leven

die aarde vol van hemel maakt:

Hij is het hart van ons bestaan.

 

Heilig, heilig onze God alleen

en niet de goden van de wereld

en niet bezit of macht of eigenbaat:

heilig is onze God alleen.

 

Heilig, heilig, heilig de Heer.

Gezegend die komt in zijn Naam,

de Mens die recht en vrede doet:

Hosanna, Gods wil is wel gedaan.

 

 

Priester Jan:

 

Goede  Vader,wij zijn heel blij en dankbaar

omdat U ons Jezus hebt gezonden.

Hij was goed voor alle mensen.

Hij heeft ons geleerd dat wij vrienden zijn van U en van elkaar.

Zend Uw Heilige Geest over deze gaven van brood en wijn

die hier op het altaar staan.

 

 

Dan komt Jezus in ons midden zoals hij was: één en al liefde,

brood om van te leven, wij vol diepe levensvreugde.

 

Jezus heeft ons op het Laatste Avondmaal

een mooi teken van zijn liefde gegeven 

 

Toen Hij voor de laatste keer, vlak voor zijn dood,

met zijn vrienden maaltijd vierde,

nam Hij brood in zijn handen.

Hij dankte God en brak het brood, gaf ieder een stuk en zei :

Neem en eet hiervan, dit is Mijn Lichaam

dat voor u gegeven wordt.

Dit ben ikzelf, brood om van te leven

 

Jezus nam ook de beker met wijn.

Hij dankte God , liet de beker rondgaan en zei:

Neem deze beker en drink hier allen uit

want dit is de beker van het nieuwe verbond;

dit is Mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten.

Het is mijn leven voor u gegeven.

En Hij voegde eraan toe :

Blijf dit doen om aan Mij terug te denken.

 Verkondigen wij het mysterie van ons geloof

ACCLAMATIE

 

Heer Jezus, ...

 

Priester Jan:

 

Vader in de hemel,wij willen niet vergeten

wie Jezus was en wat Hij voor ons deed.

Hij gaf zich tot het uiterste.

 

Maar U hebt Hem in uw vaderhuis opgenomen voor altijd.

Wij willen Jezus volgen op zijn weg van Liefde en Vrede.

 

Open onze ogen voor wat klein en kwetsbaar is,

voor kinderen die in armoede leven.

Dan komt er licht en warmte over heel de wereld.

 

Goede God,

zend uw Geest van liefde over allen die aan deze tafel aanzitten.

Dat zij zich verbonden voelen met Uw Kerk,

met onze paus Benedictus, met onze bisschop Paul,

met alle christenen, overal ter wereld.

Wij bidden U ook voor alle mensen die gestorven zijn.

Ontvang hen met open armen in uw Vaderhuis.

 

Dan zullen we U, Vader in de hemel,

danken en eren, samen met Jezus uw Zoon..

 

Door Hem en met Hem en in Hem .....

Onze Vader

 

Priester Jan:

Communicanten uitnodigen rond het altaar.

Hen vragen mee de gebedshouding aan te nemen.

 

Laat ons nu samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft.

Vredeswens

Priester Jan:

 

Het eerste woord dat de verrezen Jezus zei

toen Hij zijn vrienden begroette, was: "Vrede".

Ook vandaag wenst Hij ons allen vrede en diep geluk.

Hij wenst vrede voor groot en klein,

vrede in ons hart en in ons huis.

En de vrede van de Heer zij altijd met u.

 

Geef dan elkaar een teken van die vrede.

 

Kinderen uitnodigen naar hun ouders te gaan en een dikke kus te geven.

Vrede doorgeven in de kerk.

 

 

 

VREDESLIED

 

 

Sjaloom,Gods vrede kome over u.

Sjaloom, Gods vrede kome over u.

Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.

Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over u

 

Uitnodiging tot de communie

 

Priester Jan:

 

 

communie

communieLIED

     Alle kindren tellen mee. Een en zeven is vier keer twee.

     Alle mensen samen kleinen en voornamen iedereen telt mee

 

Hoeveel meter ben je groot? Eén en nog een beetje.

Da's genoeg dat weet je omdat God besloot:

 

Tel de haren op je hoofd. Duizend of miljoenen.

't Is toch om te zoenen want God heeft beloofd:

 

Tel de centen die je hebt. Drie, of vijf of negen.

Heus, je kan ertegen want God heeft gezegd:

 

Tel de vogels in je hand. Eén en nu niet liegen.

Laat de rest maar vliegen God schrijft in het zand:

Slotgebed

Priester Jan:

Goede God,
kinderen zijn het mooiste geschenk dat U aan mensen hebt gegeven.

U hebt hen aan ons toevertrouwd als een kostbare schat.

Wij leggen hun leven in Uw hand.

Maak van hen toffe en flinke kinderen

en geef ons de kracht om hen voor te gaan

en te leiden op Uw weg van liefde en vrede.

Dankwoordje van de kinderen

Kind:

 

Namens alle vriendjes en vriendinnetjes

dank ik de papa's en de mama's voor deze mooie dag.

 

Ik dank priester Jan voor de fijne dingen die we vandaag

samen met hem in deze viering hebben mogen beleven.

 

Ik dank Jef, het orkest en het jongerenkoor voor de mooie liedjes

die zij voor ons zongen.

 

Ik dank de bloemschiksters en de koster die geholpen hebben

om de kerk piekfijn in orde te maken.

 

En ik wens alle eerste communicanten nog een heel tof feest toe !

 

 

ZENDING EN ZEGEN

Priester Jan:

 

 

SLOTLIED

 

Beste allemaal, ga terug naar je woning.

Beste allemaal, ga terug naar je huis.

Vrede voor jou en voor hen die bij je wonen

God zal je lonen, de Heer blijft je trouw.

 

Hij schenkt je vrede, huizen van vrede.

Hij zegt de mensen: Ik hoor je gebeden.

 

Hij schenkt je vrede, huizen van vrede.

Hij zegt de mensen: genoeg nu geleden.

 

Hij schenkt je vrede, straten vol vrede.

Hij zegt de mensen: genoeg nu geleden.

 

Hij schenkt je vrede, land vol met vrede.

Hij zegt de mensen: Ik hoor je gebeden.