Naamopgave vormelingen - 2007

Welkomstwoord

Vormeling:
Dag mensen allemaal, welkom in deze eucharistieviering.
Wij zijn begonnen met de voorbereiding van ons vormsel.
Samen met onze catechisten zullen we tijdens onze bijeenkomsten
telkens weer een stukje van Jezus ontdekken.
We willen dan ook graag bij de groep van mensen horen
die echt in Hem geloven en Hem willen volgen.
Daarom gaan we vandaag onze naam opgeven.
We vinden het fijn dat jullie dat belangrijke moment
samen met ons willen vieren, want geloven doe je niet alleen.

Voorganger:
Ook ik heet jullie allemaal graag welkom in deze viering,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Vandaag, willen jullie, vormelingen, zeggen dat jullie gevormd willen worden.
Jullie geven je naam op en eigenlijk zeggen jullie dan:
"God, op mij mag Je rekenen.
Als Je me roept, ben ik er voor Jou.
Ik wil proberen om met Jouw steun
een fijn mens te zijn,een christen mens".
En wij allemaal, je ouders, broers en zussen,
je catechisten en de hele parochiegemeenschap
willen daar allemaal getuige van zijn.

Schuldbelijdenis

Christen zijn is geen gemakkelijke opdracht.
We doen allemaal ons best om er iets van te maken,
maar soms loopt het al eens fout of denken we
in de eerste plaats aan onszelf en hebben we te weinig oog voor anderen.
Dat is menselijk, maar het is ook menselijk om aan God en elkaar te zeggen:
"Het spijt me". Laten we het daarom even stil maken en God om vergeving vragen.

Heer,
zo dikwijls geven we onze naam op voor allerhande gelegenheden.
We zeggen dan: "Je mag op mij rekenen," "Ik zal er zijn", "Ik zal het zeker doen."
Als het alleen bij woorden bleef vergeef het ons dan, Heer.

Heer,
thuis, in de catechese en op school wil men ons de levenshouding
van Jezus aanreiken.
Als we hiervoor te weinig moeite deden en te veel aan onszelf dachten,
vergeef het ons dan, Heer.

Heer,
onze belangrijkste naam is "christen."
Maar die naam hebben we soms verzwegen voor anderen.
Als we niet altijd de durf hadden om ons met deze naam te laten kennen,
vergeef het ons dan, Heer.

Moge de Goede Vader die weet dat wij spijt hebben over onze tekorten
ons vergeven en ons helpen om steeds blije en dienstbare mensen te zijn. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
Gij kent ieder van ons.
Gij roept ons bij naam.
Gij nodigt ons uit U te volgen.
Laat ons van harte "ja" zeggen op Uw uitnodiging.
Wij bidden U:
geef ons iedere dag opnieuw een kleine vonk van Uw vuur
om dit "ja" waar te maken en te beleven.
Dat vragen wij u voor vandaag en altijd door Christus onze Heer. Amen

Evangelie (uit Marcus)

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep,
zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.
Jezus zei tegen hen: Kom, volg mij!
Ik zal van jullie vissers van mensen maken.
Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedes,
en zijn broer Johannes,
die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
en direct riep hij hen.
Ze lieten hun vader Zebedes met de dagloners
achter in de boot en volgden hem.
Zo riep Jezus nog meer mensen.
Hij wees dus deze twaalf aan:
Simon, die Hij de naam Petrus gaf en zijn broer Andreas,
Verder Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedes,
Filippus, Bartolomes, Mattes, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfes,
Taddes, Simon Kananes en Judas Iskariot.

Homilie

In de eerste lezing hoorden wij hoe God Samuel roept
om voor het volk een goede Koning te zoeken.
God houdt immers veel van mensen
en wil dat wij allemaal gelukkig zijn.
Ook van Jezus weten wij dat Hij altijd bezorgd was om de mensen
en alles deed om de armen, de zieken en de kleine mensen gelukkig te maken.
Daarom riep Hij ook Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes
en later ook nog de andere apostelen.
Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden,
zegt Jezus tot zijn leerlingen.
Daarmee wil Hij zeggen:
Ik roep jullie om mensen op te vangen, om alles te doen
wat je kunt om mensen gelukkig te maken.

Vandaag roept Jezus ieder van ons op om zijn leerling te worden,
om voor de mensen om ons heen goed en zorgzaam te zijn,
om te bouwen aan een vredige wereld
waar wij allemaal gelukkig kunnen zijn.
In hun vorige samenkomst schreven onze kandidaat-vormelingen op
hoe ieder van hen deze maand die roepstem van Jezus willen volgen.
Dat kun je lezen op de zuil achteraan.
Omdat zij in Jezus spoor willen leven vragen zij vandaag
om op 21 april 2007 gevormd te worden.
De jongens en meisjes die beloven dat we op hen
mogen rekenen krijgen van de parochie een draagtas cadeau.
Daarin kunnen ze hun catechesemateriaal bewaren
en meenemen naar de lessen.

Ik ga nu de catechisten naar voor roepen en
hen vragen om