Jubilarissendag Vosselaar

Viering jubilarissen 2007

Welkom

L: Beste jubilarissen, beste families, beste mensen uit onze geloofsgemeenschap.Van harte welkom op deze vreugdevolle dag waarop we de huwelijksjubilea vieren.
Vijfentwintig, vijftig, zestig en vijfenzestig jaar geleden stonden jullie, lieve jubilarissen, samen voor het altaar om mekaar eeuwig trouw te beloven. Jubileren is even stilstaan, omkijken en 'dank u' zeggen. Jubileren is ook terug op stap gaan, een tikje trager misschien, met vertrouwen omdat wij leven uit Gods hand.
Mogen wij U uitnodigen, allen samen Eucharistie te vieren als dankzegging voor het voorbije, maar ook voor het mooie dat nog komen zal.

V: Ook ik wil u als voorganger van deze viering welkom heten.Laat ons vandaag samen luisteren, niet alleen naar de woorden die er worden voorgelezen en uitgesproken maar eveneens naar al wat onuitgesproken tot uitdrukking wordt gebracht in het samenzijn met God.
Laat ons samen deze viering inzetten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Schuldbelijdenis Voorganger:

Heer, wij zijn mensen onder elkaar. We bedoelen het meestal wel goed maar we kennen onszelf. Vergeving vragen is bekennen dat je liefde nodig hebt.Daarom willen wij ons nu naar God en mekaar keren. Kyrie uit Missa San Lorenzo. Voorganger: Moge God ons blijven bemoedigen op onze weg naar meer eenheid en samenhorigheid en ons zo geleiden naar nieuw en eeuwig leven.
Amen.

Openingsgebed

God van liefde,
wat wij vandaag vieren
is het werk van uw handen.
Gij hebt ons hier bijeengebracht in uw liefde.
Wij danken U om alles wat wij mochten beleven,
om mensen die onze wegen kruisten
en die een genade waren voor ons. Beziel ieder van ons met uw Geest,
dat vragen wij U door Jezus onze Heer. Amen.

Lezing uit Geneis

God sprak: