Paasmensen (2008)

Midden in de dood,

in de leegte van leven dat geen leven is,

kan het ook vandaag gebeuren

dat de Verrezene opstaat in ons

en ons omvormt  tot wie we ten diepste zijn:

paasmensen,

die de dood en alles wat scheidt en leeg maakt

achter zich laten

en leven alsof de dood voorbij is

en het nieuwe leven

waar alles spreekt van Hem die heet" Ik zal er zijn "

al begonnen is.

 

Paasmensen zien;

verder dan het dodende geweld van onrecht,

verder  dan de agressie en het elk voor zich.

Zij zien tekenen van verrijzenis:

hoe midden in die dood Hij er is: de grote Aanwezige;

hoe Hij gebeurt, soms overduidelijk, soms stilleweg incognito:

in een vreemdeling op het strand,

een tuinman of iemand die per toeval onze wegen kruist

en een eindweegs meegaat.

Zij zien dat de dode niet dood is

maar enkel maar uit het gezicht verdwenen,

zij zien waar leven is

en dat het kruis van gisteren,

het vechten tegen de ontmoediging, zijn betekenis had,

dat alles zijn zin krijgt in het breken van het brood

en het delen van het leven.

 

Paasmensen staan op

uit het graf van hun angsten,

uit de wonden van het verleden,

met een veerkracht die niet alleen

in hen zelf haar oorsprong vindt.

Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt,

wat mensen minder mens maakt

en leven minder levenswaard.

Zij staan op om engel te zijn;

een engel die de steen wegrolt

die op het leven van medemensen drukt,

die in de donkere chaos licht brengt,

die waar mensen op een dood punt zitten,

nieuw leven mogelijk maakt,

die met een warm hart nabij is,

zo nabij als God.

 

Paasmensen gaan op weg.

Mensen van de Weg, zo werden zij eertijds genoemd.

Hun weg heet: liefde en geloof en hoop,

breken en delen, doen wat Jezus heeft gedaan,

zijn woord verder spreken,

zijn gebed verder bidden.

Ja, Jezus' weg is niet doodgelopen,

hij loopt door in zoveel paasmensen tot op vandaag.

Door Zijn Geest bezield,

weten zij zich gezonden

om blinden het zicht te geven,

om verlamden te doen lopen,

en monddoodgemaakte mensen  stem te geven,

om aan armen blijde boodschap te brengen.

Zij zijn met heel hun doen en laten,

met hun manier van leven

vandaag de belichaming van het evangelie.

Zij zijn vandaag het lichaam van Christus,

zij breken en delen.