Niet in het graf (2008)

Elk jaar constateren we dat hier op Pasen drie tot vier keer meer mensen naar de viering komen dan op de andere gewone zondagen. Pasen is een succesdag. En toch is het paasmysterie allesbehalve vanzelfsprekend.
Nuchter beschouwd is de dood het einde van ons aardse bestaan. Ook met Jezus was dat zo. We kunnen wel de bedenking maken dat elke mens zijn dood overleeft in zover hij of zij verder leeft in het geheugen en het hart van de geliefden. In die zin kan je terecht zeggen dat Jezus zijn dood overleeft. Velen onder ons weten wellicht niets meer af van hun overgrootouders, maar al meer dan 20 eeuwen zijn er miljoenen mensen die nog altijd verhalen vertellen en inspiratie putten uit de boodschap en het leven van die Jezus van Nazareth.
Wat is er dan zo bijzonder aan zijn boodschap en zijn leven dat het tot op vandaag mensen blijft boeien?

Een beetje beknopt zou ik het in drie kerngedachten willen weergeven.

Bevrijdend in Jezus optreden was dat hij, als het ging om het goed van de mens, zich niet wegstopte achter de letter van de wet. Denk maar aan de vele verhalen in het evangelie over de genezingen op sabbat.
Bevrijdend in Jezus optreden was dat hij het kwade overwon door het goede te doen. Goed is wat het leven bevordert, kwaad is wat het leven kapot maakt, en dat is zonde. Veel evangelieverhalen gaan over genezingen, zondevergeving en een oproep om vergevingsgezind te zijn.
Vooral bevrijdend in Jezus optreden was zijn boodschap dat hij de dood, ‘de laatste vijand', overwonnen heeft. Alle verrijzenisverhalen gaan daarover.

Niemand zou ooit over de dood van Jezus gesproken hebben als zich nadien niet die gebeurtenissen hadden voorgedaan die christenen de opstanding, de opwekking of verrijzenis zijn gaan noemen. Wij zouden hier ook niet samen zitten om dit te gedenken en te vieren.

De verrijzenisverhalen spreken over leven voorbij de dood. Ze vertellen dat God trouw blijft aan het werk van zijn handen. Jezus is in God geborgen en leeft. Dat is de paasboodschap!

Hoe fundamenteel de paasboodschap ook is, ze staat niet los van wat Jezus gepredikt en gedaan heeft tijdens de periode van zijn openbaar leven. Zijn boodschap ging niet enkel over leven voorbij de dood, maar ook over leven vóór de dood.

Er is leven waar mensen die het ‘niet meer zien zitten' weer uitzicht krijgen. Waar verbroken communicatie met de medemens wordt hersteld. Waar mensen die op de een of andere wijze op het 'dode punt' stonden weer overeind komen.
Er is altijd toekomst voor wie zichzelf niet begraaft in zijn verleden.

Je moet, net zoals aan de twee vrouwen, je laten gezeggen dat hij in het graf niet te vinden is, en dat je naar Galilea moet gaan, naar de plaats waar het Jezusverhaal begonnen is. Ga naar de mensen en doet wat Jezus deed: als het gaat om het goed van de mensen je niet wegstoppen achter de letter van de wet. Geef mensen nieuwe kansen door vergevingsgezind te zijn en het kwade te overwinnen door het goede te doen. Dan zullen we ervaren dat Jezus, op een andere wijze dan weleer, in ons midden aanwezig blijft. Het feest van vandaag nodigt ons uit dat te durven geloven en dat vertrouwen in deze viering met elkaar te delen.

Een zalig Paasfeest!