Maria Magdalena

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Maria Magdalena: wat weten we van haar? Als ons antwoord is: zij was een publieke vrouw, uit wie Jezus zeven duivels heeft weggedreven, dan is blijkbaar de (mannelijke) verkondiging van de kerk heel erg tekort geschoten. We weten namelijk heel wat meer van haar. Op de eerste plaats wordt zij door Jezus flink in het zonnetje gezet tegenover een voornaam farizeeër. De man had Jezus uitgenodigd op het eten. Maar daarbij had hij alle fatsoensnormen met voeten getreden. Hij had Jezus geen water gegeven om zijn voeten te wassen. Hij had Jezus niet begroet met een kus, wat toch in het Oosten gebruikelijk is. Hij had Jezus geen olie gegeven om zijn door de zon verbrande gezicht in te smeren. Maar zij heeft Jezus' voeten nat gemaakt met haar tranen. Zij heeft Jezus' voeten gekust. Zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Zij heeft zijn voeten met balsem gezalfd. Dat is voor Jezus aanleiding om haar te prijzen in het bijzijn van de farizeeën.

Maar er is nog meer. Terwijl Petrus, de eerste paus, Jezus verloochende, terwijl Petrus op de Calvarieberg nergens te vinden was, stond Maria van Magdala heel dicht bij Jezus, onder zijn kruis.
Zij negeerde de spottende blikken van anderen.

Toen de apostelen zich uit angst hadden opgesloten, is zij in alle vroegte naar het graf gegaan. Het was zelfs nog donker. En zij was alleen. Zij vond de steen weggerold. Zij is toen snel naar Petrus gerend.
En terwijl Maria van Magdala bij het graf stond te wenen, omdat ze dacht dat men het lichaam van Jezus had gestolen, heeft zij als eerste van allen Jezus, de verrezene, gezien. Eerst herkende zij Hem niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Maar toen Jezus haar naam uitsprak toen was zij overtuigd. En zij was ook de eerste die de opdracht kreeg om te gaan getuigen. Zij ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer had gezien en wat Hij haar had gezegd.

Zij is dus de eerste getuige van de verrijzenis. Voordat een van de apostelen eraan dacht had zij de blijde boodschap al verkondigd. En zij was een vrouw. Terecht noemt Augustinus haar: apostel der apostelen.

Dat geeft toch wel te denken. Vrouwen zijn het niet gewend voor te gaan in de verkondiging. Terwijl het juist een vrouw was die het eerst heeft verkondigd dat Jezus uit de dood was opgestaan...