Johannes 14,6-11 verbondenheid met de Vader

We lezen uit de evangelietekst van Joh hoofdstuk 14 vers 6 tot 11

6. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

7. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

8. Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’

9. Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

10. Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.

11. Geloof me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.

 

 We geven  aandacht aan verzen 9 tot 11 waarin Jezus zegt :

“ Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” ,

” de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door mij ”,

“Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

Wat wil Jezus ons hier duidelijk maken? Hij leert ons dat hij verbonden is met de Vader als God en als mens. Het feit dat hij als mens verbonden is met zijn Vader, maakt God voor ons toegankelijker, we kunnen via de mens Jezus, God  bereiken. Mozes had een persoonlijk contact met God, maar  fysiek heeft Hij Gods gelaat nooit gezien. In de bijbel staat beschreven hoe God zichzelf beschermt met zijn hand toen Hij aan Mozes verscheen. God trekt grenzen met Mozes. Maar met Jezus trekt God geen grenzen. Jezus ziet voortdurend Gods gelaat. Wat Jezus ons vertelt en leert, ontving Hij rechtstreeks van God.

 

Daarom trok Jezus zich nachten lang terug om te bidden. We kunnen Jezus niet begrijpen als we niet beseffen hoe Hij door zijn gebed intens verbonden was met zijn Vader. Gebed is dus contact hebben, spreken, leven vanuit verbondenheid. Door zijn rechtstreeks contact kon hij spreken op basis van” voluit zien” van God, de Vader. Jezus heeft niet zoals Mozes, een intieme vriendschapsrelatie met God. Jezus leeft als Zoon, hij leeft in de diepste eenheid met de Vader, ziet God ten volle. Jezus onderricht komt dus niet van één of andere school. Zijn spreken en uitleg geven aan de mensen berust op volmacht. Zijn spreken en uitleg geven komt rechtstreeks voort uit het gesprek van aangezicht tot aangezicht met God. Hij kon rusten aan het hart van de Vader.

Dit gegeven is fundamenteel voor ons om te beseffen hoe ook wij, door onze verbondenheid met de mens Jezus, intens verbonden zijn met God de Vader.

 

Jezus openbaart ons de Vader in alles wat hijzelf gezegd en gedaan heeft. Wij kunnen zijn woorden lezen in het evangelie. We moeten weten wat Jezus ons te vertellen heeft. Het komt van God. Zo kunnen wij ons leven de juiste richting geven.

Wie als leerling met Jezus meegaat, krijgt door Hem deel aan de gemeenschap met God, daarin ligt de verlossing.

Zo overschrijden we de grens van ons mens zijn zegt onze pausHet is wonderbaarlijk wat we mogen beleven, wat we zomaar krijgen.

Spijtig hebben mensen zoveel twijfels. In een gesprek dat ik vorige week had, vergeleek iemand het mensdom met een hoop mieren. Mensen zijn banaal vergeleken bij de grootsheid van het heelal zei die persoon. Waarom zou God zoveel moeite doen voor ons.

Als je het zo ziet dan is Jezus toch naar dit mierenland gekomen. Hij was hier omdat God dat zo wou, omdat God, ons mensen, zo belangrijk vond, ook al ervaren we onszelf als ‘maar niks, zelfs mieren’.

Omdat Jezus mens was horen wij allemaal bij Hem en Hij bij ons. Jezus wil ons zo duidelijk  maken wat de zin is van ons leven en hoe God ons intens lief heeft en ons waardevol en uniek vindt.

Aan ons om dit te geloven. Wij zijn vrij en beslissen voor ons leven. Geloof me vraagt Jezus ons: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.

 

Laat ons samen bidden

God, geef ons de kracht om met Jezus op pad te gaan, om elk moment van ons leven dicht bij Hem te zijn, ons in te beelden hoe Hij zijn armen rond ons legt. Hij gaat met ons mee. Laat ons, zoals Jezus, aandacht geven voor een gesprek met God tijdens onze dagdagelijkse bezigheden.

 

God, laat ons de verbondenheid begrijpen tussen U en Jezus. Laat ons die verbondenheid niet enkel verstandelijk begrijpen, maar laat het ons hart raken ons roeren, dan kunnen wij in verbondenheid met Jezus met U verbonden leven. Zo krijgen we door Hem deel aan de gemeenschap met U.

Zo willen wij verlost worden en in uw armen belanden om zo in staat te zijn om uw liefde hier op de wereld waar te maken.

Help ons daarbij.

 

Heer help ‘niet-gelovige mensen’ die zoekend zijn. Laat hen Jezus leren kennen om uw woorden te begrijpen.

Het feit dat Hij als mens verbonden is met U, maakt geloven in U voor mensen toegankelijker.

Laat hen niet blijven zoeken naar godsbewijzen, want dan is geloven in U niet meer nodig.

 

God, Laat niet toe dat we dingen doen omwille van louter tijdverdrijf of dingen om eigen eer en glorie, eigen belang en macht. Soms willen we zo belangrijk zijn. Laat ons genoeg hebben aan het belangrijk zijn voor U, zoals Jezus belangrijks was voor U.

Laat ons enkel en alleen ten dienste staan van U, om de liefde die we van U krijgen door te geven aan anderen.

 

God, Help ons om onze kennis en talenten te delen ten voordele van andere. Geef ons de durf om over u te spreken, vooral aan jongeren, en te vertellen wat geloven voor ons betekent en hoe u onze Vader bent. Laat ons de juiste woorden vinden omdat te doen in verbondenheid met U zoals Jezus dat deed.

Geef ons daarom Jezus als een levende intimiteit in ons en tijdens ons dagdagelijks leven en tijdens ons spreken met mensen.

 

We danken u dat we hier samen mochten zijn en tot u spreken.

We wensen u een vruchtbare dag  in verbondenheid met Jezus, om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen en veel te kunnen betekenen voor anderen. Niet omwille van onszelf, maar om wat God wil.