Jullie zijn een zegen voor deze wereld A (2014)

Opnieuw hoorden we in het evangelie een fragment uit de Bergrede, en opnieuw zegt Jezus heel pakkende dingen.

‘Niemand kan twee heren dienen’,  Je moet consequent zijn en keuzes maken

En Hij zegt ook: ‘Gij kunt niet God dienen én de mammom.’ En de mammon, dat is de geldduivel. Je weet wat dat is: dat is alleen voor geld leven. Zo schreef er ene Caroline Verbrugghe:  “Le luxe n’est pas un plaisir, mais le plaisir c’est un luxe”.  Vrij vertaald wil dat zeggen: Het is niet omdat je rijk bent en in de luxe leeft dat je gelukkig bent, maar gelukkig zijn met de eenvoudige dingen, dat is een luxe.  Kijk maar  rondom jou en je zal zien dat het waar is.

Kijk naar de vogels.  Ze zaaien niet en ze maaien niet.  Kijk naar de bloemen in het veld, hun pracht is mooier dan de kleren van de keizer. Waarom maken we ons zorgen?

Zoek eerst het koninkrijk van God, dan krijg je alles er bij… Dat brengt ons naadloos bij de week van de vrijwilligers.  Al die mensen die zich belangeloos inzetten op zo veel terreinen en meebouwen aan een stukje hemel op aarde.  Is dat niet wat bedoeld wordt met het koninkrijk van God?

Daarom zetten we in deze viering de inzet van de vrijwilliger even centraal.

Het is goed om daar ook aandacht voor te hebben.  Soms vinden we het zo gewoon, gewoon evident, dat alles draait in onze parochie, in onze samenleving.

We staan er misschien te weinig bij stil.  Weet je, dat de vrijwilligers rondom ons, ons leven, onze gemeenschap, onze parochie kleuren?  Dat het er helemaal anders zou uitzien zonder de vrijwilligers?

Beginnen we maar eens rond deze viering:

Een groepje liturgie kwam weken geleden bijeen om deze viering voor te bereiden

Op het secretariaat zijn ijverige mensen bezig om de boekjes te typen en te kopiëren

De preekploeg bespreekt maandelijks alle teksten en vieringen

De kosters doen de kerk open en zetten alles klaar

De organist komt dikwijls in de week nog wat oefenen om vlot te kunnen begeleiden

De lectoren moeten er toch ook wel staan, zij kunnen de viering wat charme geven.

Iemand zorgde voor versiering en voor de bloemen

Iemand moet het geld tellen en wegbrengen

Iemand zet de muziek aan of af

Iemand zorgt voor het wegbrengen van de giften van de” mazen van het net”

Iemand zorgt voor aangepaste teksten voor de nevenviering

We hebben voorgangers voor de gebedsdiensten

Enkel den Herman wordt betaald, de rest doet dit…. vrijwillig

En dan zijn er nog:

De leden van de kerkfabriek zijn bezig om het in onze kerken zo optimaal mogelijk te laten fungeren, op alle vlakken, voor alle soorten vieringen.  Ook zij waren bekommerd om het geluid, het zijn vrijwilligers die hun nek uitsteken, maar wij zijn toch wel snel ontmoedigd en zelfs onverdraagzaam.  Geef ze toch een kans….

Het PT is constant bekommerd om het reilen en zeilen in onze gemeenschap, ze komen hiervoor elke 14 dagen bijeen, tot een kot in de nacht….

Er is een werkgroep rouwen die maandelijks een gedachtenismoment organiseert en die de achtergebleven partners of familie bezoekt.

Het zangkoor komt elke dinsdag repeteren, ze werken nu al aan de goede week en Pasen.

Regelmatig wordt er ’s avonds gewerkt, geboord, gemeten of verhuisd, decors gebouwd in de kerk

Een schare mensen werkt aan de voorbereiding eerste communie en vormselcatechese

En dan vergeten we er misschien nog wel een paar….

Waarom maakt ge u zorgen?  Kijk naar de lelies in het veld, naar de vogels, ze zaaien niet ze maaien niet maar ze zijn gelukkig.

Als we eens rondkijken in onze parochie kunnen we nog wel een paar vrijwilligers toevoegen:

Het Sint-Anneke Centrum en het CCTS zijn onze eigen gemeenschapshuizen.  Daar voelen we ons thuis, daar kunnen we ons ding doen. Maar de hoeveelheid vrijwilligers die dat vraagt kun je niet op 2 handen optellen. Het zijn er vele tientallen.

Het verenigingsleven: Okra – KWB – ACW – sportclub – hobbyclubs – zangkoren – kaart-en schaakclub – toneel Gloriant…en noem maar op

De Sint-Annekesfeesten en de wintermarkt draaien op honderd vrijwilligers en brengen zo een beetje geld in de schuif.

Maar ook Ziekenzorg doet fantastische dingen voor diegenen die het nodig hebben

De jeugdbewegingen Pleplo en de Scouts draaien 100% op vrijwilligers die er dikwijls al hun vrije tijd in steken.

De groep rond parochiale werken heeft een grote verantwoordelijkheid rond gebouwen en bezittingen.

De mensen van Anna 3 zorgen voor cultuur, concerten en tentoonstellingen

De wereldwinkel doet ons nadenken over de fair trade en onze koopgewoontes.

Een aantal mensen zorgen voor verslagen of teksten in het parochieblad, elke week opnieuw.

Waarom maakt ge u zorgen?   De bloemen en de vogels doen dit ook niet !

Vrijwilligers maken het verschil.  We kunnen eigenlijk niet meer zonder.

Als in de werksfeer de vrijwilligers zich niet inzetten voor de sfeer of voor de teambuilding, het zou er zielig uit zien.

Als de politiek zonder vrijwilligers zou draaien, ze zouden ter plaatse trappelen

Elke actiegroep draait dank zij vrijwilligers

De 4e wereld wordt echt in de aandacht gebracht door vrijwilligers. Al gehoord van Jambo?  Het werk van Jan Wouters in onze omgeving?

Broederlijk delen, welzijnszorg draait in het veld volledig op vrijwilligers

Waarom doen vrijwilligers dit toch? Is dit een fenomeen eigen aan onze Vlaamse cultuur?  Is dit iets wat we enkel in de kerk zien?  Absoluut niet.

Maar waarom doen ze het?

Uit idealisme?  Een grote groep zeker…

Uit verveling?  Ook zeker een aantal.

Uit een drang om zich nuttig te maken?  Zeker ook een groot aantal.

Om zich te laten gelden?  Is niet slecht wanneer ge uw talenten gebruikt en wanneer ge iets doet waarin je goed bent.

Uit vriendschap: zeker niet onbelangrijk?

Uit solidariteit?  Speelt ook zeker mee.

Omdat we Christenen zijn?  Hopelijk zit dat er ook tussen.

Hoeveel soorten vrijwilligers kennen we?

Er zijn er die zich steeds onbaatzuchtig inzetten, en dit zeer goed kunnen inpassen in het levensritme.  Er zijn er die we tegen zichzelf moeten beschermen, die zich te veel geven, zodat de eigen familiesfeer in het gedrang komt of toch minsten naar achter verschoven wordt.  Er zijn er die het doen om thuis weg te zijn, er zijn er die het doen omdat ze anders alleen zijn, er zijn er die niet weten waarom ze het doen, die er gewoon zijn, voor mekaar….

Onze maatschappij zou er heel anders uitzien zonder vrijwilligers.

Het is goed om dit eens te kunnen zeggen, om hen allemaal te danken en te feliciteren voor hun inzet.  Dat doen we toch te weinig?

Jullie zijn wondere mensen, jullie zijn als bloemen, als vogels….

Zonder macht, maar jullie zijn gewoon wie jullie zijn.

Jullie zijn een zegen voor deze wereld, de longen waarlangs deze wereld nog ademen kan.

Ik vind dat we nu, zoals tijdens de vredeswens, moeten rechtstaan en mekaar de hand drukken en “nen dikke merci voor alles” moeten zeggen.