22° zondag B 2015

Beste mensen

‘Mr. Propre’ In onze tijd van proper, rein, net lijken de reinigingsregels, waar farizeeën zich aan vasthouden, niet zo dom. Hygiëne staat hoog in ons vaandel. Het houdt ziekten buiten. Handen wassen, was-en reinigingsmiddelen, geurtjes. Onze winkels liggen er vol van, onze huizen ook.

Wij zijn een proper volk en vinden dat dat zo hoort. Dus handen wassen voor het eten, kommen omspoelen voor gebruik. Verstandig van die joden, voor op hun tijd,…

En toch spreekt Jezus er hen op aan.

“…‘Oude’ gebruiken waar zij nog altijd aan vasthouden…”.

Elders in het evangelie zegt Jezus: "Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen" (Mt 5,17-19).

Gebruiken/regels zijn dus goed.

Op het 1ste zicht spreken de verhalen elkaar tegen.(leven/bijbels)

En toch…

‘Wie ooit een zaagmachine ter hand nam, weet dat verkeerd gebruik ervan veel schade aan kan richten.

Maar dat maakt die zaagmachine nog niet tot een slechte machine. ‘ (verhaal Nobel)

Zo zijn ook onze regels, een soort gebruiksvoorwerpen t.v.v. ons Samen-Leven,

ingesteld door onze voorouders o/h ons makkelijker te maken: ‘Goede ‘uitvindingen.

Maar als regels-ten-goede verkeerd gebruikt worden, ontstaat er een probleem.

Daar is Jezus bezorgd om.

Niet het ‘gebruik wil hij weg, maar het ‘misbruik.

Hij wil dat de regels dienen waarvoor ze gemaakt zijn: Samen-Leven verfijnen,

maar niet ‘in naam van de wet’ onmenselijk zijn, verdeeldheid zaaien,…

(oorlogen veraf; kleine onverdraagzaamheden dichtbij, waarbij we de wet sneller kennen als we onze buren niet leuk vinden…)

En dan komen ‘mensen in Nood’ om hulp vragen op het verkeerde moment:

op sabbat, na je werktijd, ergens op onze levensweg,

regels, overuren, tijd…?

‘Nood breekt wet’ zeggen we.

Wie een regel overtreedt ‘omwille van Nood’ moet goed weten wat hij doet.

Er zijn steeds mensen die een regel heel strikt nemen.

Je kan hen dat niet kwalijk nemen (aandacht voor regels is ook belangrijk).

Je moet je dus kunnen verantwoorden, -eerst en vooral- tov. Jezelf,

-in het ‘reine’ zijn met jezelf- (spr). Reine gedachten/reine keuzes.

Je moet weten waarom je die keuze maakt.

Het is wel een uitdrukkelijke keuze want je weet dat er een regel is.

Je overtreedt een regel én wil tevens géén afbreuk doen a/d essentie v/d regel.

Een scheiding bijv. tast niet persé geloof in het huwelijkssacrament aan.

Het is niet makkelijk, niet iets dat zomaar uitgelegd krijgt.

De inhoud, de zin van regels kennen is essentieel

om een beslissing te nemen -over een regel heen te stappen-.

Een beslissing is geen vrijgeleide is om te doen wat je wil,

is geen precedent scheppen dat om navolging vraagt.

Het is één ver-antwoorde daad,

in déze situatie, op déze plaats, op dàt moment.

Zorgvuldig omgaan met regels én zorgvuldig omgaan met regels overtreden.

Bij beiden hoort dezelfde zorgvuldigheid.

Het is wel overwogen in het Leven staan:

in staat zijn -om te staan én te blijven staan-als de hele goegemeente -die de far. toch waren- jou om verantwoording vragen/je zelfs uitdagen omwille v/d regels,

in staat zijn om te blijven geloven in de Samen-Leving met zijn regels, wetten, én in de mensen die SamenLeven.

Je kan maar hopen dat je op zo’n momenten

woorden vindt, zoals Jezus,

om je moeilijke maar verantwoorde keuze in je leven te duiden

of op een hart als dat van Maria dat in stilte zoveel bewaarde.

Amen