Zorg om medemensen.

 

Een getuigenis van Pieter Hellebuyck uit Kruishoutem over de Roma past binnen de grote groep van Welzijnszorg en het thema Digitaal.

 

Deze avond zag ik om 20 u de Roma vrouwen Veronica, Roxanna en Dorina met hun kinderen aan de Dampoort. Ze wonen nu in een paar autowrakken en een caravan aan de Decatlon winkel. Dorina heeft twee kinderen en ze vertrouwden me toe dat ze door toedoen van de stadsdiensten werd gesteriliseerd.

In mijn jeugd heb ik eens een boek gelezen van Omer Tanghe over de oblaten noordpoolmissionarissen. Als ik me niet vergis stond daarin een verhaal over een missionaris die is gaan opspelen tot in het Witte Huis bij de president van Amerika omdat er plannen waren om de Eskimo vrouwen in het hoge Noorden te laten steriliseren. 

Waarom moeten de Roma vrouwen hetzelfde lot ondergaan en protesteert hier niemand tegen. Moeten de Roma' misschien uitgeroeid worden?                 

8 april is de dag van de zigeuners. Ze worden op veel plaatsen in de wereld nog wel eens uitgestoten of niet begrepen. Deze dag is ingesteld in 1990 op het wereld Romani congres in Warschau. Tijdens het nazisme werden de Roma slachtoffer van vervolging en uitroeiing. Het totaal aantal slachtoffers van de Roma holocaust (Porajmos genoemd) wordt geschat op 500 000. Nog steeds worden deze mensen door velen met een scheef oog bekeken. Recent circuleerde in de media een foto van een Roma meisje, aan een paal vastgebonden.

Deze mensen zijn kinderen van God en de omstandigheden waarin ze meestal moeten leven, beantwoorden niet aan de wil van God. De Roma houden sterk aan familiebanden en beoefenen een soms heldhaftige onderlinge solidariteit. Ze houden veel van kinderen.

Paus Johannes Paulus II heeft op 4 mei 1997 een lid van dit volk, Ceferino Giménez Malla, als martelaar van de Spaanse burgeroorlog zaligverklaard. Hij geldt als patroon van het Roma volk. De paus zei van Ceferino Malla: “Hij wist hoe hij harmonie en solidariteit onder de zijnen moest zaaien, en ook bij conflicten bemiddelde die soms de relatie tussen niet-Roma en Roma vertroebelen. De liefde van Christus kent geen grenzen van ras of cultuur." ]  

Al geruime tijd heb ik enkele heel goede vriendschappen met die mensen en ik ben ze zeer sterk gaan waarderen.

Hebt u al eens de moeite gedaan om een gesprek aan te knopen met een Roma bedelaar die we op alle hoeken in onze steden kunnen vinden? Hebt u al eens geïnformeerd naar de zorgen en bekommernissen van deze mensen? Wat zou u ervan vinden moest u moeten leven in een krot waar het wemelt van de ratten? Wat zou uw vrouw doen moest ze in verwachting zijn en gewoon de straat hebben als woonplaats? Zou ze evenveel moed hebben als de Roma vrouwen, die dit doen vanuit hun rotsvast geloof in God, om haar kind toch op de wereld te zetten. Wat zou u doen moest u de hele nacht zonder elektriciteit in het donker bij het wiegje zitten terwijl de baby onophoudelijk huilt van de honger? Wat zou u doen moest u oude kranten moeten zoeken in de vuilbakken omdat u geen geld heeft om pampers te kopen?

Wat zou u doen moest u in de winter heel de voormiddag op de koude straatstenen zitten te bedelen en daarmee 5 euro verdienen waarmee u uw gezin moet onderhouden? Wat zou u doen moesten uw kinderen niet naar school kunnen omdat u geen gepaste kledij hebt en omdat ze in de winter de hele dag in bed blijven om geen kou te hebben? Zou de verleiding niet groot zijn om eens een verdovend middel te roken of uw toevlucht te nemen tot het stelen van een paar appels op de markt of om ergens een gsm scheef te slaan om nadien te versjacheren voor een paar euro? Kunt u het volledig aan eigen verdienste toeschrijven dat u geboren en getogen bent in een heel deftige familie en dat u zich hebt kunnen opwerken tot een geleerd en respectabel man? Is het de schuld van de Roma kinderen dat ze geboren worden in een milieu waarin de kansen nihil zijn en waar de uitsluiting van de ene generatie op de andere overgaat?

Het is inderdaad waar dat deze mensen vaak voor overlast zorgen en problemen veroorzaken.

In onze utilitaristische en hedonistische samenleving bestaat de verleiding om alle categorieën mensen die op de een of andere manier een last zijn of een investering van middelen vragen als een plaag te beschouwen.

Dan denkt men dat mensen niet anders zijn dan dieren en dat men ze kan bestrijden zoals men een rattenplaag bestrijdt: door ze uit te roeien.

Als de gehandicapte kinderen of de kinderen met het syndroom van Down een plaag voor ons worden mogen ze uitgeroeid worden. Als de terminaal zieken te veel kosten idem. Als de drugverslaafden in de Filipijnen een last zijn mogen ze willekeurig neergeknald worden in plaats van dat ze opgevangen worden en een behandeling krijgen. Als de Roma geen regelmatig werk hebben in het Duitse Rijk zijn ze Untermenschen en mogen ze uitgeroeid worden als een plaag.

Ten tijde van Don Bosco moesten de straten van Turijn opgekuist worden van de straatboefjes en ander krapuul. Don Bosco zocht juist deze mensen op en bezocht ze in de gevangenissen. Hij kon straatboefjes veranderen in goede salesianen.

Ten tijde van Damiaan dacht men dat melaatsheid een gevolg was van ontucht en wilde men de maatschappij bevrijden van deze plaag. Damiaan zocht juist deze mensen op en stierf als een van hen. Ten tijde van Sarkozy zijn de Roma een plaag en moeten ze vluchten van de ene vuilnisbelt naar de andere.

Christenen kunnen de oplossing van alle problemen niet aan de staat overlaten. Dit is hun opdracht: alle mensen ter wereld het evangelie, de blijde boodschap van Christus brengen. Ook de Roma hebben recht op het evangelie. Ook de Roma mogen weten dat ze geliefde kinderen van God zijn. Met deze wetenschap begint elke ontwikkeling en elke verheffing van de volken. God vereenzelvigt zich met de armsten der armen en leeft in hen. “Armen en zondaars heeft Hij van harte liefgehad.” “Maak ons vindingrijk en moedig om allen broederlijk en zusterlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt” (eucharistisch gebed XIC).

Paus Benedictus XVI zegt heel duidelijk in zijn wereldbrief Caritas in Veritate dat een van de voornaamste oorzaken van armoede zijn: eenzaamheid en uitsluiting en het niet kunnen maken van verbindingen met de maatschappij.

In alle tijden heeft de aantrekkingskracht van de christenen bestaan uit hun daadwerkelijke naastenliefde, speciaal voor de meest behoeftigen.

Laat ons allen met onze eigen mogelijkheden alles doen om een beschaving van liefde op te bouwen waar ook de Roma die in de meerderheid onze christen geloofsgenoten zijn, een waardig leven kunnen leiden. Laten we deze mensen met sympathie en mededogen behandelen en laten we met hen delen al is het maar onze glimlach of een beker koud water. Laten we ook bidden dat er mensen mogen opstaan die hun leven wijden aan de dienst van dit volk. Ik denk daarbij aan de priester Renato Rosso die heel gekend is in Italië als een autoriteit op het vlak van de relaties met de Roma. Deze priester heeft heel zijn leven, soms in uiterst primitieve omstandigheden gewijd aan de evangelisatie van het Roma volk, ook in Azië. Ik wens u van harte dat u de vrede, het geluk en de kracht mag kennen van de vriendschap met de armsten der armen. Ik wens u vrede en alle goeds.

Peter Hellebuyck.

VRUCHT DRAGEN

Wat drijft ons uit elkaar?
Wat hindert om te groeien?
Wat duwt ons weg van de ander?

Wat denk je van vooringenomenheid,
een oordeel op basis van geruchten,
al of niet op zogenaamd ‘sociale’ media,
de ander kleiner en jezelf hoger achten?

Samenleven wordt er niet beter van,
de idee dat wij goed zijn, de ander slecht
is onwaar in zijn algemeenheid.
De vrucht van dit gedrag is oorlog, geweld en haat.

Wat verbindt ons daarentegen met elkaar?
Wat doet ons groeien, meer mens worden?
Wat brengt het visioen dichterbij?

Besef! De ander is je broer, je zus.
Veelkleurigheid is onze rijkdom.
Recht en rechtvaardigheid vraagt inzet,
en verbonden met elkaar is veel mogelijk.
Aan ’t einde volgt de rekening.
Het oordeel is echter niet aan ons.
Maar verder leven in verbondenheid
kan enkel als je vrucht draagt, goede vrucht.

Wat zijn de goede vruchten?
Vrede, vriendschap en geduld,
zachtmoedigheid en lief zijn, bovenal.
Kom Heer … doe het ons voor.

Kris Buckinx